เริ่มแล้ว ! IMED เข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt “ช้อปลดหย่อนภาษี”

imed, medical, news, imed event, interlinkmedical news
imed, medical, news, imed event, interlinkmedical news
โครงการสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศ และช่วยประหยัดภาษีสำหรับผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) สามารถซื้อสินค้า และออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2567 หักลดหย่อน ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ถือเป็นความสะดวกสบายที่ผู้ต้องการลดหย่อนภาษีจะได้รับ สมกับชื่อโครงการ Easy E-Receipt และการก้าวสู่ยุคดิจิตอลของไทย
imed, medical, news, imed event, interlinkmedical news